BIURO PODRÓŻY ☎ 32 2143557, 601926651 w godz. pon. – pt. 9:00-17:00 sb. 9:00-12:00 ─ UBEZPIECZENIA ☎ 32 2154503, 691222070 w godz. pon. – pt. 9:00-17:00 sb. 9:00-12:00

Oferta naszej Agencji Ubezpieczeń obejmuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe .
Jako renomowana multiagencja istniejąca od 1990 roku współpracujemy z wieloma, liczącymi sie na rynku Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Majątkowe

 • ubezpieczenia mieszkań i domów,
 • obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych

Komunikacyjne

 • auto casco (ac)
 • szyb pojazdu
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • assistance
 • ochronę Prawną
 • odpowiedzialności cywilnej (oc)

Turystyczne

 • kosztów leczenia
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • utraty bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • sprzętu sportowego

Osobowe

 • ubezpieczenia chorobowe
 • wypadkowe
 • ubezpieczenia życiowe:
 • życiowe połączone z inwestycją.
 • umowy posagowe
 • grupowe ubezpieczenia na życie

Biznesowe

 • oc z tytułu prowadzonej działalności
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenie mienia firmy
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie osobowe i grupowe dla pracowników
 • ubezpieczenie flot samochodowych
 • ubezpieczenia transportowe

Dla cudzoziemców

Ubezpieczenie obejmuje następujące rodzaje podróży:

 • podróż lub pobyt w celach edukacyjnych
 • podróż turystyczna o charakterze wypoczynkowym lub związanym
  z amatorskim uprawianiem sportów
 • podróż w celach zarobkowych

Flot

Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Najczęściej jednak, z ubezpieczenia flotowego korzystają firmy transportowe oraz spedycyjne.

Szkolne

Polisa NNW to rodzaj uproszczonego pakietu ochronnego dla dziecka na wypadek śmierci, wypadków, urazów lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie szkolne ma za zadanie chronić życie i zdrowie naszego dziecka zarówno na terenie placówki szkolnej, jak i poza nią – w dni nauki oraz w czasie wolnym od niej. Przez 12 miesięcy w roku, więc także w okresie wakacyjnym.